Rudolf Steiner

steinerRudolf Steiner je rođen 27. veljače 1861. godine na granici između tadašnje Austrije i Ugarske u međimurskom mjestu Donjem Kraljevcu. Nakon završene realne škole i položene mature u Bečkom Novom Mestu, odlazi u Beč gdje studira matematiku i prirodne znanosti na Visokoj tehničkoj školi, a osim toga sluša i filozofiju, književnost, psihologiju i medicinu.

Od 1900. godine Steiner živi u Berlinu kao slobodni pisac i radi kao predavač u "Školi za obrazovanje radnika", u Udruženju Giordano Bruno kao i u krugu mladih književnika, umjetnika i znanstvenika koji su se nazivali "Oni koji dolaze". Godine 1907. nastalo je Steinerovo temeljno pedagoško djelo "Odgoj djeteta utemeljen na duhovnoj znanosti". 1913. godine osniva Antropozofsko društvo (antropozofija dolazi od grč. antrophos – čovjek, sophia – mudrost). U to vrijeme je razvio i umjetnost izražavanja i kretanja koju je nazvao euritmija (euritmija dolazi od grč. eu – dobro, ritmija – ritam). U suradnji s Emilom Moltom i radnicima njegove tvornice cigareta Waldorf-Astoria, utemeljio je prvu osnovnu waldorfsku školu, koja se temeljila na pedagoškim principima duhovne znanosti. Njegova učenja se danas primjenjuju u oko 994 waldorfske škole i oko 1400 vrtića diljem svijeta.

Nakon njegove smrti je Caroline von Heydenbrand osnovala waldorfske dječje vrtiće. Za života Rudolf Steiner napisao je oko 40 knjiga i održao nebrojena predavanja, oko 270 ciklusa, koja su zabilježena i objavljena u 390 svezaka. Osim u pedagogiji antropozofija je zaživjela i u medicini ali i u umjetničkim pravcima, npr. oblikovanje govora, euritmija, antropozofsko slikarstvo, kiparstvo i arhitektura.

No ono najvrednije što prožima ukupno djelo Rudolfa Steinera njegova je begzranična humanost koja proizlazi iz ljubavi i poštovanja prema čovjeku.

Dosljedno je provodio uvjerenje da ni jedno djelovanje na bilo kojem području ljudskog života ne smije biti lišeno morala već treba biti obasjano svjetlom duha, svjetlom božanske jezgre koja svijetli u svakom čovjeku.

Rudolf Steiner je umro 30. ožujka 1925. godine u Dornachu u Švicarskoj.